Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

OSIGURANJE ČLANOVA HKIS OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI

Poštovani članovi HKIS,

HKIS je s Hrvatskom osiguravajućom kućom (HOK) sklopila ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti ovlaštenih inženjera strojarstva, ovlaštenih voditelja građenja, ovlaštenih voditelja radova i ovlaštenih inženjera upisanih u Imenik stranih ovlaštenih osoba koji su njeni članovi, u arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji za štete koju bi osiguranik obavljanjem poslova, odnosno djelatnosti mogao učiniti investitoru ili trećim osobama HOK je na kućne adrese članova Komore dostavila Potvrde o osiguranju od profesionalne odgovornosti.

Članovi Komore ostvaruju pogodnosti u vidu posebnih popusta prilikom zaključivanja drugih vrsta osiguranja kao što su:

- Osiguranje motornih vozila (obvezno osiguranje automobilske odgovornosti i kasko)
- Osiguranje imovine (požar, kućanstvo, provalna krađa, lom stroja i sl.)
- Osiguranje od odgovornosti ( osiguranja profesionalne odgovornosti osoba ovlaštenih za provođenje energetskog pregleda zgrada, energetskog certificiranja zgrada i energetskih pregleda velikih poduzeća)
- Osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja
- Kasko osiguranje plovila

Za sve informacije slobodno se javite na tel. kontakt osobe HOK-a 01/6399-586


OPŠIRNIJE