Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

ODRŽANA IZOBRAZBA OSOBA KOJE SUDJELUJU U PRIPREMNIM RADNJAMA ZA PREGLEDE I PERIODIČKA ISPITIVANJA OPREME POD TLAKOM VISOKE RAZINE OPASNOSTI - MODUL B1.2: Temeljna izobrazba - dodatak

U organizaciji Savjeta za Opremu pod tlakom Hrvatske komore inženjera strojarstva, 21. veljače 2017. godine, u Zagrebu je održana Izobrazba osoba koje sudjeluju u pripremnim radnjama za preglede i periodička ispitivanja opreme pod tlakom - Modul B1.2: Temeljna izobrazba – dodatak. U izobrazbi je sudjelovalo više od 60 sudionika, od vlasnika/korisnika opreme pod tlakom, projektanata – ovlaštenih inženjera, tehnologa i operatera koji sudjeluju u održavanju opreme pod tlakom i u pripremnim radnjama za periodička ispitivanja, proizvođača opreme pod tlakom, do osoba uključenih u postupak pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom u uporabi.

Održana su sljedeća predavanja:
• Postupanje tijekom zamjene postojeće opreme pod tlakom (visoke razine opasnosti) novom u procesnim postrojenjima Petrokemije Kutina - Primjeri iz prakse - Miroslav Vukčević, dipl. ing. stroj., Petrokemija Kutina
• Primjena nerazornih metoda ispitivanja kod opreme pod tlakom (visoke razine opasnosti) - Primjeri iz prakse - Ivica Veljača, dipl. ing. stroj., TPK Zavod, direktor
• Sustav osiguravanja kvalitete zavarenih spojeva na opremi pod tlakom visoke razine opasnosti; Problematika zavarivanja i ispitivanja kod zamjena cijevnih lukova pregrijača pare kotlova - Prof. dr. sc. Ivica Garašić, dipl. ing. stroj., FSB Zagreb, Zavod za zavarene konstrukcije, Katedra za zavarene konstrukcije, Laboratorij za zavarivanje, voditelj laboratorija
• Napredne NDT tehnike - usporedba s konvencionalnim tehnikama - Miroslav Omelić, dipl. ing. sig., Hrvatski centar za nerazorna ispitivanja, tajnik
• Pojavni oblici korozijskih oštećenja na opremi pod tlakom - Prof. dr. sc Vesna Alar, dipl. ing. stroj., FSB Zagreb, Zavod za zavarene konstrukcije, Katedra za zaštitu materijala, voditelj katedre
• Predstavljanje radne upute mjerenje debljine stjenke spremnika za UNP kao zamjena za unutarnji pregled i ostalih radnih uputa - Dario Karlovčan, dipl. ing. stroj., OPT-AGENCIJA, ravnatelj

Nakon održanih predavanja i prikazanih primjera iz prakse te problematikom s kojom se susreću sudionici u postupku pregleda i periodičkih ispitivanja opreme pod tlakom održana je rasprava.

S obzirom na dobar odaziv seminar će se periodički ponavljati ovisno o broju zainteresiranih, a Savjet će nastaviti s novim, uže specijalističkim izobrazbama osoba koje sudjeluju u pripremnim radnjama za preglede i periodička ispitivanja opreme pod tlakom (Modul B), te izobrazbama osoba koje sudjeluju u izradi projektne i konstrukcijske dokumentacije za opremu pod tlakom (Modul A).