Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

DONESENE IZMJENE PRAVILNIKA O ENERGETSKOM PREGLEDU ZGRADE I ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU

Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Lovro Kuščević na temelju Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13.) donio je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju koji je objavljen u Narodnim novinama broj 17/17.
S obzirom da je preduvjet za primjenu Pravilnika izrada računalne aplikacije i baze podataka koji su još u fazi testiranja, nakon čega će slijediti provođenje edukacije ovlaštenih osoba za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada, energetski certifikati izrađivati će se i dalje sukladno odredbama Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju („Narodne novine“ broj 48/14., 150/14. ) sve do 1. rujna 2017. godine.

Energetski certifikati zgrada dostavljaju se, kao i do sada, sukladno Uputi za dostavljanje izvješća o provedenom energetskom pregledu zgrade i izdanog energetskog certifikata od 6. lipnja 2014. godine, koju su ovlaštene osobe dobile uz rješenje o ovlaštenju.