Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

NOVI OBRASCI ZA UPIS U IMENIK INŽENJERA GRADILIŠTA I/ILI VODITELJA RADOVA HKIS!!!

Poštovani članovi Komore,

možete preuzeti obrazac Zahtjeva za upis u Imenik inženjera gradilišta i/ili Imenik voditelja radova, koji se odnosi na sve članove Komore upisane u Imenik ovlaštenih voditelja građenja i Imenik ovlaštenih voditelja radova do 23.11.2019. Napominje se kako je to sada jedan, objedinjeni Imenik. Sukladno odredbama zakona kojima se uređuju poslovi i djelatnosti građenja, inženjer gradilišta može biti ujedno i voditelj radova.

Svi članovi Komore upisani u Imenik ovlaštenih voditelja građenja i Imenik ovlaštenih voditelja radova do 23.11.2019. koji su tijekom studija stekli najmanje 180 ECTS bodova ostvaruju pravo na upis u novi Imenik.

Ovaj upis ostvarujete se bez naknada i bez upravnih pristojbi, a čiji će trošak podmiriti HKIS. Članarina i nadalje ostaje jedna, bez obzira na broj imenika u koji ste upisani.

Priloženi obrazac zahtjeva možete dostaviti elektroničkim putem do 21. veljače 2020. na e-mail adresu: info@hkis.hr.

Prilažemo i obrazac Zahtjeva za promjenu podataka. Isti uz zahtjev dostavljaju samo oni članovi kojima su se podaci promijenili u odnosu na podatke koje posjedujemo u bazama odnosno s vaše strane posljednjih/dostavljenih podataka u Tajništvo Komore.

Važno je i napomenuti kako je, sukladno odredbama zakona kojim se uređuju poslovi i djelatnosti prostornog uređenja i gradnje, stručno usavršavanja obvezno za sve osobe koje imaju položen stručni ispit. Važećim Pravilnikom o stručnom usavršavanju HKIS propisana je obveza stručnog usavršavanja u trajanju najmanje 10 akademskih sati godišnje.

Potvrde o stručnom usavršavanju drugih nositelja suglasnosti dužni ste sukladno odredbi istog zakona dostavljati Komori na na e-mail adresu: denis.puljic@hkis.hr. Komora za svoje članove vodi evidenciju stručnog usavršavanja bez naknade.

Za sva pitanje molim obratiti se na tel: (01) 77 75 570 ili na e-mail adresu: smiljka.pavic@hkis.hr.


Srdačan pozdrav,

Predsjednik Komore

Željko Dorić, dipl.ing.stroj.