Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

IZMJENE I DOPUNE STATUTA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA

Poštovane kolegice i kolege, članovi HKIS,

Na temelju članka 21., stavka 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (,,Narodne novine" broj 78/15, 114/18 i 110/19), uz prethodnu suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Klasa: 360-01/19- 01/155, Urbro j: 531-04-20-4 od 16. siječnja 2020. godine, Skupština Hrvatske komore inženjera strojarstva na sjednici održanoj pisanim putem u razdoblju od 3. veljače 2020. do 6. veljače 2020. godine donijela je Izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore inženjera strojarstva

Izmjene i dopune Statuta HKIS stupaju na snagu 8 dana od dana objave u Narodnim novinama br. 17/20 od 14.2.2020. godine.