Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Mišljenje HKIS na prijedlog Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba i okolice

Poštovani članovi Komore,
U tijeku je izrada Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba i okolice od strane Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja (MGIPU).

Hrvatska komora inženjera strojarstva (HKIS) daje mišljenje na prijedlog Zakona koje je dana 1. travnja 2020. godine upućeno u MGIPU.

iz mišljenja HKIS:

... temeljem prijedloga Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba i okolice koje je pogođeno potresom 22. ožujka 2020., a kojim se uređuje način, i postupak obnove, odnosno uklanjanja zgrada oštećenih ili uništenih u katastrofi proglašenoj na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije dostavljamo vam primjedbe Hrvatske komore inženjera strojarstva.

S obzirom na to da je prilikom izrade prijedloga zanemarena strojarska struka u okvirima dobre inženjerske prakse te postojećih zakona i pravilnika koji reguliraju područje graditeljstva i prostornog uređenja u RH (Zakon o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje NN 78/15, 118/18, 110/19, Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera NN 111/14, NN 107/15, NN 20/17) smatramo da je predočena verzija prijedloga Zakona nepotpuna i nedorečena te vas stoga molimo da uvažite dostavljene prijedloge
....

Prijedlog Zakona i cjelokupno mišljenje HKIS pročitajte u nastavku.

Prijedlog Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba i okolice

Mišljenje HKIS na prijedlog Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba i okolice

Također vas obavještavamo da je Hrvatska komora inženjera strojarstva nakon dostave mišljenja imenovala predstavnike za rad u Savjetu za obnovu zgrada oštećenih u potresu i izradi zakonskog okvira na poziv Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Imenovanje predstavnika HKIS za rad u Savjetu za obnovu zgrada oštećenih u potresu i izradi zakonskog okvira