Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Komora je uključena u sanaciju posljedica nedavnog potresa u Zagrebu

Poštovani članovi Komore,
Hrvatska komora inženjera strojarstva je uključena u sanaciju posljedica nedavnog potresa koji je pogodio Zagreb kroz stručnu podršku Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja u izradi zakonodavnih preduvjeta za osiguranje pravovremenih tehničkih rješenja sanacije dimnjaka i što raniju implementaciju istih.

Komora daje stručnu podršku Ministarstvu u izradi tehničkog dijela zakonodavnog okvira za sanaciju dimnjaka stradalih u potresu. U tu svrhu je imenovan stručnjak, ovlašteni inženjer strojarstva, dobar poznavatelj problematike sanacije dimnjaka koji će surađivati s Ministarstvom. Po potrebi će se uključivati i drugi članovi Komore.

Veliki broj dimnjaka je oštećen i potrebno ih je stručno i kvalitetno sanirati. Napominjemo da je kod sanacije dimnjaka nužan strojarski projekt sanacije dimnjaka na što Komora već dugi niz godina upozorava, stoga je ovo prilika da se nepravilnosti isprave. Statička otpornost i stabilnost očituje se i u kvaliteti dimovodnog sustava kao sastavnog dijela građevine što je domena strojarske struke.


Imenovanje predstavnika HKIS za stručnu podršku Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja u izradi tehničkog dijela zakonodavnog okvira za sanaciju dimnjaka stradalih u potresu

Sastanci Radne skupine pri MGIPU:
1. Sastanak - izvješće od 10.4.2020.