Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja na čelu s ministrom Štromarom potpuno zanemaruje argumentirani apel četiri inženjerske Komore za sprječavanje isključenja iz članstva Komore za 5.500 naših kolega ovlaštenih voditelja građenja/radova

Poštovane kolegice i kolege, članovi Komore,

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja na čelu sa ministrom Predragom Štromarom potpuno zanemaruje argumentirani apel četiri inženjerske Komore, da se spriječi isključenje iz članstva Komore za 5.500 naših kolega ovlaštenih voditelja građenja/radova četiri inženjerske struke.

Obavještavamo vas da je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja dana 30. listopada 2018. godine na e-Savjetovanju objavilo Savjetovanje o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja za 2019. godinu s pripadajućim obrascima prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju.

Izmjene oba Zakona planirane su u I. kvartalu 2019. godine.

Razlog zbog kojih se pristupa izmjenama ovih Zakona je ukidanje članstva u Komori za ovlaštene voditelje građenja i ovlaštene voditelje radova. Ministarstvo navodi da su važećim zakonskim odredbama nametnuti ograničavajući uvjeti za privremeno ili povremeno obavljanje poslova inženjera gradilišta i/ili voditelja radova iz Hrvatske na jedinstvenom tržištu Europskog gospodarskog prostora (u daljnjem tekstu: EGP), koje uvjete ne moraju ispunjavati inženjeri gradilišta i/ili voditelji radova iz drugih država ugovornica EGP-a.

Hrvatska komora inženjera strojarstva smatra da bi predložene izmjene Zakona upravo suprotno od planiranog, otežale pristup tržištu usluga na teritoriju drugih država ugovornica EGP-a našim inženjerima (naši inženjeri na teritoriju država ugovornica EGP-a sa EU potvrdom koju izdaje Komora neometano mogu obavljati poslove na privremenoj ili povremenoj osnovi), a olakšalo pristup našem tržištu stranim inženjerima. Stoga smo u suradnji sa ostalim inženjerskim Komorama pripremili detaljno očitovanje - službeni komentar na Obrazac prethodne procjene za oba Zakona, te ćemo također poduzeti i druge odgovarajuće korake o čemu ćemo vas pravovremeno obavještavati.

U svemu tome bila nam je i bit će dragocjena vaša podrška kao i do sada.

Očitovanje - službeni komentar Hrvatske komore inženjera strojarstva na e-Savjetovanju o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu, Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju i Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje možete vidjeti na poveznici.