Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Izvješće predstavnika HKIS, Marka Jakobovića, dipl.ing.stroj. o održanoj 1. sjednici Stručnog savjeta za obnovu

Dana 30.09.2020.g. održana je 1. sjednica Stručnog savjeta za obnovu u dvorani Nacionalne i sveučilišne knjižnice sazvana od strane resornog ministarstva MGIPU (prisutan Ministar Darko Horvat) te Vlade RH (prisutan premijer Andrej Plenković). Sjednici su prisustvovale sve strukovne inženjerske komore, strukovna udruženja te predstavnici relevantnih tehničkih fakulteta (dekani).

S obzirom da gosp. Slivar kao redovan član Stručnog savjeta nije mogao prisustvovati sjednici, istoj sam prisustvovao kao imenovani zamjenik.  Svi sudionici su imali priliku iznijeti primjedbe i sugestije na dostavljeni radni materijal (Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba te susjednih županija) u trajanju od 8 do10 min. 

Kao predstavnik HKIS-a je iznio sam slijedeće sugestije te primjedbe na predloženi Program: 

1. ELABORAT OCJENE POSTOJEĆEG STANJA - Potrebno je uključiti ovlaštene inženjere strojarstva u radne timove koji će izrađivati elaborat postojećeg stanja jer je u potresu oštećen veći dio energetskih instalacija stanova (dimnjaci, plinska instalacija, toplovodna instalacija, ventilacija, dizala) za koje jedino inženjeri strojarstva imaju stručne kompetencije. Skrenuta je pozornost svim sudionicima obnove da su u području centra Zagrebe unutarnje plinske i toplovodne instalacije većinom podžbukne te da se eventualna oštećenja ne mogu vidjeti bez analize stručne osobe.  

2. PRIKAZ IZRADE DOKUMENTACIJE - U postojećem prikazu izrade dokumentacije kod projekta obnove konstrukcije zgrade navedeno je da se projekti instalacija ishode po potrebi. S obzirom da se prilikom konstruktivne obnove zadire u područje energetskih instalacija, strojarski projekt smatramo nužnim. 

3. DIMNJACI - Potrebno je dopuniti tekst opisa obnove dimnjaka (s obzirom da se samo navode Konzervatorske smjernice kao obvezatne) s relevantnim strukovnim i zakonskim odredbama : Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 03/2007) te Hodogram MGIPU (objavljen u 3. mjesecu na web stranicama Ministarstva. Također je zamoljeno da se u tekst ubaci preporuka projektantima o korištenju lakomontažnih protupotresnih konstrukcija dimnjaka (npr. Ca-Si tipski elementi s unutarnjim PP cijevima) zbog njihove male mase te brze ugradnje. 

4. TABLICA O NAČINU IZRAČUNA PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI NABAVE- U dodatku programa se nalazi tablica u kojoj su navedene procijenjene kumulativne vrijednosti projektiranja (max. 1,8...2% u odnosu na visinu investicije) te stručnog nadzora  (max. 1,6% u odnosu na visinu investicije). S obzirom da se radi o infrastrukturnom projektu (cca. 6000 objekata uz štetu od 42 mlrd kn) predstavnik HKIS-a je zamolio predlagača da dostavi metodologiju procjene vrijednosti na analizu u Komoru gdje će se izvršiti naknadno očitovanje (procijenjene vrijednosti projektiranja i nadzora bitno odskaču od tržišnih te nisu u skladu s tipologijom i kompleksnosti strojarskih projekata potrebnih za obnovu - rekonstrukciju).

Ministar Darko Horvat je zamolio strukovne komore da pismeno dostave sve primjedbe i sugestije u nadležno Ministarstvo u kratkom roku jer bi Program mjera trebao ići u proceduru donošenja za cca. 30 dana.