Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Dopis Hrvatske komore inženjera strojarstva vezano za zakonsko postupanje pri sanaciji/rekonstrukciji dimnjaka i/ili sustava grijanja

Prilikom izvođenja radova pri rekonstrukciji dimnjaka i/ili sustava grijanja zakonska je obveza da se ti radovi izvode prema projektu izrađenom od strane ovlaštenog inženjera strojarstva kao i da su ti radovi tijekom gradnje nadzirani od strane ovlaštenog inženjera strojarstva.


Dostavljeno: 
Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine
Gradska plinara Zagreb 
Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo
Hrvatska komora inženjera građevinarstva
Hrvatska komora arhitekata 
Hrvatska dimnjačarska udruga
Dimnjačarska obrtna zadruga


Više