Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

IZMJENE I DOPUNE ZAKONA

U Narodnim novinama broj 65/17 od 7. srpnja 2107. objavljene su Izmjene i dopune Zakona o prostornom uređenju i Izmjene i dopune Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama koje stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama.

Izmjene i dopune Zakona o prostornom uređenju – NN 65/17

Izmjene i dopune Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama – NN 65/17