Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

OTVORENO SAVJETOVANJE S JAVNOSTI

Javno savjetovanje Prijedlog Pravilnika o tehničkom pregledu građevine.

Opis savjetovanja: Ovim Pravilnikom propisuje se način obavljanja tehničkog pregleda za građevine izgrađene na temelju građevinske dozvole, odnosno glavnog projekta, u postupku izdavanja uporabne dozvole.


Pozivamo članove Komore da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe dostave na info@hkis.hr do 6. studenog 2017. ili na e-Savjetovanja do 7. studenog 2017.

Kompletan tekst možete pogledati na e-Savjetovanja ili u Word dokumentu.