Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

29.06.2010. ODRŽAN PRVI SKUP SEKCIJE ZA PLIN HKIS

U skladu s programom suradnje Hrvatske stručne udruge za plin - HSUP i Hrvatske komore inženjera strojarstva - HKIS koji je prihvaćen na Skupštini HSUP-a održanoj 15. listopada 2009. i odlukom Upravnog odbora HKIS-a od 21. siječnja 2010. osnovana je Sekcija za plin HKIS. HKIS je uz pomoć tvrtki koje se bave distribucijom i opskrbom prirodnog i ukapljenog naftnog plina, oformila baza podataka s više od 200 članova HKIS-a koji projektiraju ili nadziru izvođenje plinskih sustava i instalacija.Prvom okupljanju članova Sekcije u utorak 15. lipnja 2010. nazočilo je 49 članova HKIS-a među kojima su bili i ovlašteni inženjeri, stalno zaposleni u poduzećima koja se bave distribucijom odnosno opskrbom plina.

Sažetak i prezentacije s održanog skupa:

1. SAŽETAK PRVE SJEDNICA SEKCIJE ZA PLIN
2. ČLANOVI SEKCIJA PLIN HKIS-15.6.2010.
3. PROJEKTIRANJE I NADZOR IZGRADNJE DIMNJAKA - NIKA NEVECEREL
 -pripremila: Nika Nevečerel, dipl.ing. – Mašinoprojekt d.o.o.
4. IZVOĐENJE PLINSKE INSTALACIJE U POSTOJECOJ GADEVINI
 -pripremio: mr. sc. Luka Čarapović, dipl.ing. – Ured ovlaštenog inženjera strojarstva
5. IZVOĐENJE PLINSKE INSTALACIJE U POSTOJECOJ GRADEVINI
 -pripremio: Tomislav Pavić, dipl.ing. – Energonova d.o.o.
6. PRILOG ZA PRVO OKUPLJANJE SEKCIJE ZA PLIN - OKLOPČIĆ
 -pripremio: Antun Oklopčić, dipl.ing.- Energometan d.o.o.