Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

23.06.2010. POZIV NA 01. SJEDNICU SEKCIJE ZA ENERGETSKO CERTIFICIRANJE

Na 6. sjednici Upravnog odbora izmedu ostalih osnovana je i Sekcija za energetsko certificiranje HKIS, kao radno strucno tijelo koje djeluje pri Hrvatskoj komori inženjera strojarstva-HKIS. Svrha osnivanje sekcija je djelovanje u podrucju struke kojom se bave ovlašteni inženjeri strojarstva.

S obzirom da je HKIS na osnovi suglasnosti MZOPUG provodi izobrazbu za strucno osposobljavanje i obavezno usavršavanje osoba koje provode energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada, kao i da je velik broj clanova Komore položio Modul 1 i Modul 2, te dobio ovlaštenje za obavljanje poslova energetskog pregleda i energetskog certificiranja, pozivaju se clanovi Komore koji su položili Modul 1 i Modul 2 (bez obzira kod kojeg Nositelja Programa izobrazbe) i svi ostali zainteresirani na 01. sjednicu Sekcije za energetsko certificiranje HKIS, koja ce se održati u 14,00 sati, srijeda, 30. lipnja 2010. godine u Zagrebu.

Za dnevni red se predlaže:
1. Provedba izobrazbe od strane Nositelja Programa izobrazbe
2. Postupak dobivanja ovlaštenja za provodenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada (zahtjev, osiguranje, ...)
3. Problematika prilikom provedbe energetskih pregleda i energetskog certificiranja zgrada (cjenik, ugovaranje poslova, ...)
4. Razlicito

Molimo Vas da vašu prijavu pošaljete u Komoru najkasnije do ponedjeljka, 28. lipnja 2010. g., do 14,00 sati (info@hkis.hr  ili na fax: 01/777 55 74), a tocnu adresu cemo dostaviti 29. lipnja 2010.g.  nakon prispijeca Vaših prijava i osiguranja odgovarajuce dvorane.