Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

26.10.2009. MIŠLJENJE MZOPUG O RAČUNANJU VJEŽBENIČKOG STAŽA