Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

06.10.2009. ODRŽANA 01. SJEDNICA SKUPŠTINE HKIS

01. sjednica Skupštine Komore održana je dana 18. rujna 2009. u dvorani Hrvatske gospodarske komore u Osijeku. Sjednicu je otvorio Predsjednik Komore, mr.sc. Luka Čarapović, a prisutne pozdravio član Komore i saborski zastupnik, gosp. Daniel Srb. Sjednici je je prisustvovalo 26 članova Skupštine čime je ostvaren kvorum potreban za donošenje pravovaljanih odluka.

U radnom djelu usvojen je Dnevni red kao i Zapisnik konstituirajuće sjednice HKIS održane 14. srpnja 2009. te donosene odluke o prihvaćanju prijedloga:

1. Poslovnika:
 • Poslovnika o radu Skupštine Komore
 • Poslovnika o radu Upravnog odbora Komore
2. Pravilnika:
 • Pravilnika o arbitraži i arbitražnom postupku
 • Pravilnika o stegovnom postupanju
 • Pravilnika o upisima
 • Pravilnika o počasnim članovima Komore
 • Pravilnika o pečatima i iskaznicama
 • Pravilnika o znaku Komore
 • Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva s popisom gradiva i rokovima čuvanja
 • Pravilnika o radu
 • Pravilnika o javnim knjigama i evidencijama Komore
 • Pravilnika o priznanjima Komore
 • Pravilnika o natpisnim pločama
3. Programa rada Hrvatske komore inženjera strojarstva za 2009. godinu.


4. Visini upisnine u Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva u iznosu od 2.000,00 kuna.