Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

21.12.2009. HKIS - NOSITELJ PROGRAMA IZOBRAZBE ZA OSOBE KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA

Temeljem Suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva; Klasa: 360-01/09-01/70, Urbroj: 531-01-09-4 od 10. prosinca 2009. Hrvatska komora inženjera strojarstva nositelj je Programa izobrazbe za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada.
Prema Pravilniku o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada  (Narodne novine 113/08, 89/09), energetske  preglede i energetsko certificiranje zgrade mogu provoditi samo osobe koje imaju ovlaštenje Ministarstva, a ovlaštenje se daje fizičkoj ili pravnoj osobi koja ispunjava uvjete propisane tim Pravilnikom. Jedan od uvjeta za dobivanje ovlaštenja je i uspješno završen Program osposobljavanja propisan Pravilnikom.
Hrvatska komora inženjera strojarstva će započeti s provedbom izobrazbe za Modul 1 (za zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom) i Modul 2 (za zgrade sa složenim tehničkim sustavom) početkom 2010. godine.
Sve obavijesti u svezi organizacije izobrazbe moći ćete pratiti na stranici Komore www.hkis.hr.