Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

17.12.2009. ODRŽANA 02. SJEDNICA SKUPŠTINE HKIS

02. sjednica Skupštine Hrvatske komore inženjera strojarstva održana je u Zagrebu, 10. prosinca o.g. u velikoj dvorani poslovnog kompleksa Chromos, Ulica grada Vukovara 271.

Sjednicu je otvorio mr.sc. Luka Čarapović, predsjednik Komore, pozdravio sve nazočne članove i goste. Prisutnima su se obratili i prof.dr.sc. Goran Heffer, dipl.ing.stroj., saborski zastupnik te gosp. Željko Matić, dipl.ing.el., predsjednik Hrvatske komore inženjera elektrotehnike.

Predsjednik Komore je u uvodnom izlaganju izvjestio o provedenim radnjama u organiziranju rada nove Komore za period od održane 01. Skupštine HKIS u rujnu o.g., pripremi i donošenju općih i drugih akata Komore te ostalim aktivnostima i djelovanju izabranih tijela Komore.

Javni bilježnik je utvrdio da sjednici nazoči 30 (trideset) članova Skupštine od ukupno 35 (tridesetpet) članova te se mogu donositi pravovaljene odluke.

Po završenoj raspravi i glasovanju na Skupštini su prihvaćeni slijedeći akti:

1. Poslovnik o radu Odbora za upis HKIS
2. Izmjene i dopune Pravilnika o upisima HKIS
3. Pravilnik o izborima za tijela HKIS
4. Pravilnik o ispravama i podacima koji se drže poslovnom tajnom HKIS
5. Pravilnik o nadzoru nad radom članova HKIS

Nadalje prihvaćeni su programi i planovi:

1. Program rada Hrvatske komore inženjera strojarstva za 2010. godinu
2. Plan prihoda i rashoda HKIS za 2009. godinu
3. Plan prihoda i rashoda HKIS za 2010. godinu

Članovi Skupštine donijeli su i ove odluke:

1. Odluku o visini članarine HKIS za 2010. godinu
2. Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća Područnih odbora HKIS
3. Odluku o suradnji Hrvatske komore inženjera strojarstva s Hrvatskom komorom arhitekata, Hrvatskom komorom inženjera građevinarstva, Hrvatskom komorom ovlaštenih inženjera geodezije i Hrvatskom komorom inženjera elektrotehnike, radi provedbe pitanja od zajedničkog interesa.

Skupština je završila sa radom u 16,45 h