Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

18.05.2010. PRIMJENA PRAVILNIKA O TLAČNOJ OPREMI NN 135/05 pri projektiranju, proizvodnji, građenju odnosno ishođenju dozvola i odobrenja nadležnih tijela