Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

03.05.2010. STRUČNI OBILAZAK TERMOTEHNIČKI SUSTAVI TVORNICE DUHANA ROVINJ

Područni odbor Rijeka organizira za sve svoje članove i ostale zainteresirane stručni obilazak pod nazivom Termotehnički sustavi Tvornice duhana Rovinj dana 11. lipnja 2010., petak. Stručni obilazak boduje se prema Planu stručnog usavršavanja sa 4 boda.

Kotizacija:

- 240, 00 kn + PDV - za članove HKIS
- 320, 00 kn + PDV - za sve ostale sudionike stručnog obilaska

Kotizacija se uplaćuje na račun Hrvatske komore inženjera strojarstva: 2360000-1500188670. Na stranici www.hkis.hr, u rubrici "Stručno usavršavanje" nalazi se Obrazac prijave za skup i Osnovni podaci o načinu uplate kotizacije.

Sve ostale informacije potražite pod više
STRUČNI OBILAZAK TVORNICI DUHANA ROVINJ