Hrvatska komora inženjera strojarstva

UputeNOVI NAČIN - PRISTUP REPOZITORIJU NORMI HRN4You

Repozitorij HRN4You
Temeljem sporazuma o suradnji između Hrvatskog zavoda za norme (HZN) i Hrvatske
komore inženjera strojarstva (HKIS) aktivnim članovima HKIS-a omogućen je uvid u
hrvatske normativne dokumente HZN-a putem Repozitorija hrvatskih normi (Read
Only). U Repozitoriju hrvatskih normi HRN4You je pohranjena digitalna zbirka
hrvatskih normi i ostalih normativnih dokumenata koji nastaju kao rezultat
normizacijskog procesa u HZN-u. Postoje norme i/ili dijelovi norma koje iz tehničkih
razloga nisu dostupne za pregled u repozitoriju hrvatskih norma (uz oznaku takvih
norma stoji obavijest „Na upit“).

Pristup cjelovitim tekstovima hrvatskih normi i ostalih normativnih dokumenata
korisnik ostvaruje prijavom u web aplikaciju uz dodijeljeno korisničko ime. Korisničko ime je e-mail korisnika – člana
HKIS-a. Zaporku postavlja sam korisnik prilikom registracije u Repozitorij putem zaprimljenog verifikacijskog e-maila
koji sadrži upute za aktivaciju korisničkog računa. Zaporka treba zadovoljavati tražene kriterije kao kombinacija
slova i brojki, sve u svrhu sprečavanja zlouporabe i zaštite osobnih podataka.

REPOZITORIJ HRVATSKIH NORMI HRN4You

Uvjeti korištenja HRN4You

Upute - pregled normi u pojedinim internetskim preglednicima
- HRN4You pregled normi - Često postavljana pitanja (FAQ)

Za pitanja koja se odnose na korisnički račun, molimo da se obratite administratoru: Sanja Vulas 
(e-mail: sanja.vulas@hkis.hr, tel. 01/777 55 71)

Za više informacija o pravu pristupa repozitoriju, kao i za pitanja povezana s autorskim pravima na norme ili statuse
hrvatskih normativnih dokumenata u repozitoriju, kontaktirajte Normoteku Hrvatskoga zavoda za norme
(e-mail: normoteka@hzn.hr, tel. 01/6106 051, 01/6106 059)

STARI NAČIN PRISTUPA NORMOTECI
Da bi se pristupilo online normoteci potrebno je unijeti vašu e-mail adresu prijavljenu Tajništvu HKIS te unijeti 
evidencijski broj odnosno lozinku koju ste dobili od Tajništva za provjeru SSU bodova. 

NAPOMENA O AUTORSKOM PRAVU

Poštovani članovi, skrećemo vam pozornost na autorska prava
koja se nalaze na svakoj normi!


Sva prava pridržava HZN na temelju Zakona o normizaciji (NN 163/2003).
Ako drugačije nije utvrđeno, niti jedan dio ovog dokumenta ne smije se umnožavati ili upotrebljavati
u bilo kojem obliku ili na bilo koji način, elektronički ili strojno, uključujući fotokopiranje i mikrofilm
,
bez pisane dozvole HZN-a čija je adresa niže navedena.

Hrvatski zavod za norme
Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb

e-mail: hzn@hzn.hr
Internet: www.hzn.hr