Glasilo HKIS

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Glasilo HKIS

 

Sukladno Statutu HKIS, javnost rada Komore se ostvaruje ponajprije izdavanjem Glasila Komore.
Akt o osnivanju Glasila donosi Upravni odbor Komore. U Glasilu se objavljuju stručni i znanstveni radovi iz područja inženjerske  djelatnosti te službeni akti i obavijesti Komore. Glasilo primaju svi članovi Komore.
Glavnog urednika i članove uredništva imenuje Upravni odbor Komore na vrijeme od četiri godine.
Glavni urednik Glasila HKIS: Tomislav Tkalčić, dipl.ing.stroj.


Glasilo broj 01
Glasilo broj 02
Glasilo broj 03
Glasilo broj 04
Glasilo broj 05
Glasilo broj 06
Glasilo broj 07
Glasilo broj 08