Stručno usavršavanje

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Stručno usavršavanje

Sukladno čl. 39 i 40 Zakona o komori arhitekata i komora inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/2015) „Ovlašteni arhitekt, ovlašteni arhitekt urbanist, ovlašteni inženjer, ovlašteni voditelj građenja i ovlašteni voditelj radova nastavljaju upotpunjavati i usavršavati svoje znanje na način kontinuiranog praćenja razvoja graditeljske struke te stjecanja novih znanja i vještina.“ Sukladno čl. 58 Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/2015) Komora je izradila i usvojila novi Pravinik o stručnom usavršavanju, kojim su propisani uvjeti i način provođenja i praćenja stručnog usavršavanj svojih članova. U okviru stručnog usavršavanja Komora organizira temeljnu i naprednu (specijalističku) izobrazbu, koja se provodi u obliku seminara, radionica, kongresa, okruglih stolova i slično. Izobrazbe se odnose na stručnu, regulatornu i poslovnu tematiku. Komora vodi evidencije stručnog usavršavanja svojih članova i izdaje potvrde, odnosno uvjerenja o završenom stručnom usavršavanju i osposobljavanju. Praćenje stručnog usavršavanja temeljne izobrazbe po polazniku ocjenjuje se kroz tri razine: A, B i C. Dostizanjem najviše razine A u jednoj kalendarskoj godini polaznik ostvaruje pravo na popust od 10 % na kotizaciju za sve stručne skupove temeljne izobrazbe koje organizira samo Komora u sljedećoj kalendarskoj godini. Svi ostali detalji mogu se naći u novom Pravilniku.

Program stručnog usavršavanja HKIS za 2017. godinu

Obrazac prijave za skup

Osnovni podaci o načinu uplata kotizacija