Hrvatska komora inženjera strojarstva

SEKCIJE KOMORE


Djelatnost Komore čine poslovi koje Komora obavlja na temelju javnih ovlasti u skladu sa Zakonom o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji te drugi poslovi određeni Statutom komore.

Kao izuzetan iskorak u nastojanju da se rad komore dodatno prilagodi stručnim potrebama svojih članova, uz sve poslove koje Hrvatska komora inženjera strojarstva - Komora kao stručna udruga s javnim ovlastima provodi, prišlo se osnivanju stručnih sekcija, čijim bi se savjetodavnim i konkretnim stručnim djelovanjem ostvarivale pretpostavke za osiguravanje trajnog napretka strojarske struke kao bitnog čimbenika multidisciplinarnosti između različitih struka u graditeljstvu.

Komora osniva Sekcije prvenstveno s ciljem promicanja prava i interesa članova Komore te podizanja efikasnosti u obavljanju poslova projektiranja, izgradnje i stručnog nadzora te osiguranja kvalitetnog, stručnog i odgovornog obavljanja tih poslova s ciljem zaštite javnog interesa i interesa svih sudionika u procesu gradnje.

Članstvo u Sekciji je dragovoljno. Članovi Sekcije mogu postati ovlašteni inženjeri strojarstva, članovi Komore kao i druge fizičke osobe koje nisu članovi Komore. Zahtjev za prijam u članstvo Sekcije, u prilogu, se podnosi pisanim ili elektronskim putem Tajništvu Komore.

OBRAZAC Zahtjev za prijem u clanstvo Sekcije HKIS

Članovi Sekcije imaju pravo sudjelovati u radu Sekcije, davati prijedloge i mišljenja u svezi s radom Sekcije, koristiti se uslugama koje Sekcija osigurava svojim članovima, te biti izvješćivani o radu Sekcije i ostvarivanju njenih ciljeva.

Na ovoj stranici možete pronaći više informacija o radu pojedinih sekcija