Hrvatska komora inženjera strojarstva

Skupština Hrvatske komore inženjera strojarstva donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove tijela Hrvatske komore inženjera strojarstva,
u razdoblju od 6. ožujka do 19. travnja 2018. godine.

Na temelju članka 32. stavka 1. Statuta Hrvatske komore inženjera strojarstva (Narodne novine broj 137/15.), članka 17. stavka 2., članka 18. stavka 2. i članka 19. stavka 4. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine broj 78/15.), Skupština Hrvatske komore inženjera strojarstva na pisanoj sjednici održanoj elektroničkim putem od 1. do 2. ožujka 2018. godine, donijela je
Odluku o raspisivanju izbora za članove tijela Hrvatske komore inženjera strojarstva, imenovanju sudaca Stegovnog i Višeg stegovnog suda, stegovnog tužitelja i zamjenika stegovnog tužitelja, te utvrđivanju liste sudaca Stegovnog suda i Višeg stegovnog suda iz reda sudaca redovnih sudova i liste izmiritelja Centra za mirenje.

Raspisuju se izbori za članove Skupštine Komore, Nadzornog odbora Komore, Upravnog odbora Komore i predsjednika Hrvatske komore inženjera strojarstva.
Provodi se postupak imenovanja članova Stegovnog suda, Višeg stegovnog suda, stegovnog tužitelja i dva zamjenika stegovnog tužitelja i postupak utvrđivanja Liste izmiritelja Centra za mirenje Hrvatske komore inženjera strojarstva. Izbori za tijela Hrvatske komore inženjera strojarstva započinju 6. ožujka 2018. godine i traju do 19. travnja 2018. godine.

Upute za postupak kandidiranja:
Obvezatne upute br. 1 - Postupak kandidiranja za izbor članova skupštine Hrvatske komore inženjera strojarstva u I. – V. izbornoj jedinici

Obvezatne upute br. 3 - Postupak izbora – glasanje i zaštite izbornog prava članova skupštine hrvatske komore inženjera strojarstva u I. – V. izbornoj jedinici

I. Izborna jedinica Osijek
II. Izborna jedinica Varaždin
III. Izborna jedinica Rijeka
IV. Izborna jedinica Split
V. Izborna jedinica Zagreb

Pojašnjenja Središnjeg izbornog povjerenstva:
Pojašnjenje br. 1
Pojašnjenje br. 2
Pojašnjenje br. 3
Pojašnjenje br. 4

Odluke Središnjeg izbornog povjerenstva:
Odluka br. 1

Rješenja Središnjeg izbornog povjerenstva:
Rješenje br.1

Cjelovita lista pravovaljanih kandidacijskih lista izbornih jedinica I – V, za izbor članova Skupštine Hrvatske komore inženjera strojarstva u mandatnom razdoblju 2018. - 2022.

Na temelju Pravilnika o izborima Hrvatske komore inženjera strojarstva (19. svibnja 2016. i 15. rujna 2017.), te članka 3. Odluke o raspisivanju izbora*, Središnje izborno povjerenstvo u sastavu Zoran Ivanišević, dipl.ing.stroj., predsjednik, Stanko Antunović, dipl.ing.stroj., član, Vladimir Tomić, dipl.ing.stroj., član, Goran Jerbić, dipl.ing.stroj., član, Denis Puljić, dipl.ing.stroj., član, na sjednici održanoj 23. ožujka 2018. godine sastavilo je i objavljuje:
CJELOVITU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA IZBORNIH JEDINICA I – V, ZA IZBOR ČLANOVA SKUPŠTINE HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA u mandatnom razdoblju 2018. - 2022.


Konačna cjelovita lista pravovaljanih kandidacijskih lista izbornih jedinica I – V, za izbor članova Skupštine Hrvatske komore inženjera strojarstva u mandatnom razdoblju 2018. - 2022.

Na temelju Pravilnika o izborima Hrvatske komore inženjera strojarstva (19. svibnja 2016. i 15. rujna 2017.), te članka 3. Odluke o raspisivanju izbora*, Središnje izborno povjerenstvo u sastavu Zoran Ivanišević, dipl.ing.stroj., predsjednik, Stanko Antunović, dipl.ing.stroj., član, Vladimir Tomić, dipl.ing.stroj., član, Goran Jerbić, dipl.ing.stroj., član, Denis Puljić, dipl.ing.stroj., član, na sjednici održanoj 26. ožujka 2018. godine sastavilo je i objavljuje:
KONAČNU CJELOVITU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA IZBORNIH JEDINICA I – V, ZA IZBOR ČLANOVA SKUPŠTINE HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA u mandatnom razdoblju 2018. - 2022.


Konačna jedinstvena lista izabranih članova Skupštine Hrvatske komore inženjera strojarstva u mandatnom razdoblju 2018. - 2022.

Na temelju Pravilnika o izborima Hrvatske komore inženjera strojarstva (19. svibnja 2016. i 15. rujna 2017.), te članka 3. Odluke o raspisivanju izbora*, Središnje izborno povjerenstvo u sastavu Zoran Ivanišević, dipl.ing.stroj., predsjednik, Stanko Antunović, dipl.ing.stroj., član, Vladimir Tomić, dipl.ing.stroj., član, Goran Jerbić, dipl.ing.stroj., član, Denis Puljić, dipl.ing.stroj., član, na sjednici održanoj 9. travnja 2018. godine sastavilo je:
KONAČNU JEDINSTVENU LISTU IZABRANIH ČLANOVA SKUPŠTINE HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA u mandatnom razdoblju 2018. - 2022.


Poziv za provedbu postupka kandidiranja za izbor predsjednika Hrvatske komore inženjera strojarstva od 9. travnja 2018. godine (POVEZNICA NA POZIV)


Poziv za provedbu postupka za izbor predsjednika i dva člana Nadzornog odbora, za izbor sudaca Stegovnog suda, sudaca Višeg stegovnog suda, stegovnog tužitelja, zamjenike stegovnog tužitelja, utvrđivanje Liste izmiritelja Centra za mirenje i utvrđivanje Liste sudaca Stegovnog suda i Višeg stegovnog suda iz reda sudaca redovnih sudova Hrvatske komore inženjera strojarstva od 9. travnja 2018. godine (POVEZNICA NA POZIV)