Hrvatska komora inženjera strojarstva

Pravilnik o normativu usluga


Temeljem članka 102. stavka 2. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 152/08., 124/09., 49/11. i 25/13), Skupština Hrvatske komore inženjera strojarstva je na sjednici održanoj 27. Iipnja 2013. godine, uz pribavljenu prethodnu suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te prethodna mišljenja Hrvatske komore arhitekata, Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, donijela Pravilnik o stavljanju van snage Pravilnika o cijenama usluga.

Na temelju članaka 19. stavka 1 podstavka 4 i 6 Statuta Hrvatske komore inženjera strojarstva (NN 82/09 i NN 78/13), Upravni odbor Komore na svojoj je 1. sjednici održanoj 14. studenoga 2013. donio Pravilnik o normativu usluga ovlaštenih inženjera strojarstva koji mijenja Pravilnik o cijenama usluga (NN. br. 85/99).

Članovima Komore se prilikom izrade ponude za izvršenje usluge preporučuje primjena novog Pravilnika kao i odluka  Upravnog odbora br. UO/2013-01/02-1 o preporučenoj cijeni norma sata u iznosu od 350,00 kuna neto.

U skladu s novim Pravilnikom u izradi je i računalni program za izračun cijena usluga, koji će obuhvatiti i izračun cijena usluga u skladu s novim pravilnicima Hrvatske komore inženjera građevinarstva, Hrvatske komore arhitekata i Hrvatske komore inženjera elektrotehnike.