Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Aktualne vijesti 2021.

Webinari: Novi kondenzacijski uređaji i dizalice topline, održavanje po Područnim odborima HKIS

Webinari „Vaillant novi kondenzacijski uređaji i dizalice topline, u trajanju od 90 min, održati prema slijedećem rasporedu:

07.06.2021. Područni odbor Osijek, s početkom u 13:00 sati
08.06.2021. Područni odbor Varaždin, s početkom u 13:00 sati
09.06.2021. Područni odbor Rijeka, s početkom u 13:00 sati
10.06.2021. Područni odbor Zagreb, s početkom u 13:00 sati
11.06.2021. Područni odbor Split, s početkom u 13:00 sati 


U slučaju da niste u mogućnosti pristupiti webinaru Područnog odbora kojem regionalno pripadate, slobodno se pridružite u terminu koji Vam odgovora.

Webinari su uvršteni u Program stručnog usavršavanja HKIS te se sudjelovanjem ostvaruje pravo na 2 sata edukacije iz područja struke.

Kotizacija se ne plaća. 

Link za prijavu: Prijava

Napomena: link na webinar će se dobiti nakon uspješno izvedene prijave.

U slučaju poteškoća prilikom prijave obratite se na jednu od donjih el. adresa: 

1.            viktor.vusak@vaillant.com
2.            tomislav.djurak@vaillant.com
3.            alan.babic@vaillant.com