Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Aktualne vijesti 2022.

Webinar: "Građevno-tehnička regulativa - provedba stručnog i projektantskog nadzora", 21.12.2022.

Webinar „Građevno-tehnička regulativa - provedba stručnog i projektantskog nadzora“, u organizaciji Hrvatske komore inženjera strojarstva, održat će se u srijedu, 21. prosinca o.g. s početkom u 16:15 sati. Predviđeno trajanje webinara do 19:00 sati.

Predavači:

Davorin Oršanić: Zakon o gradnji – uređivanje stručnog i projektantskog nadzora  (45 min)

Opći prikaz:

- prava, obveza i zadaća nadzornog inženjera,

- prava, obveza i zadaća projektanta,

- odnosa projektanta i nadzornog inženjera prema drugim sudionicima u gradnji, te

- odredbi Zakona o gradnji kojima se uređuje:

  • stručni nadzor,
  • projektantski nadzor,
  • završno izvješće nadzornog inženjera.

 

Lino Fučić: Provedba stručnog nadzora građenja   (45 min)

Detaljni pregled i razjašnjenje obveza nadzornog inženjera u provedbi stručnog nadzora građenja (primjena Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera).

- način provedbe stručnog nadzora građenja – opće i posebne odredbe,

- kontrolni postupci,

- nedostaci i nepravilnosti građenja,

- mjere nadzornog inženjera,

- drugi poslovi nadzornog inženjera,

-  sadržaj i primjer završnog izvješća nadzornog inženjera.

 

Marin Mendes: Provedba projektantskog nadzora na gradilištu  (45 min)

Pojašnjenje svrhe i načina provedbe projektantskog nadzora uključivo prikaz zadaća projektanta glede pojašnjenja tehničkih rješenja danih u projektu građevine:

- pretpostavke projekta i odstupanja koja traže projektantsko pojašnjenje putem projektantskog nadzora,

- tehnološki razlozi za projektantski nadzor,

- projektantski nadzor u rješavanju tolerabilnih odstupanja od obveze davanja cjelovitog tehničkog rješenja građevine,

- najčešći (troškovnički) propusti u projektima koji se, u pravilu, ispravljaju kroz prisutnost projektanta na gradilištu.

 

Webinar je uvršten u Program stručnog usavršavanja HKIS te se sudjelovanjem ostvaruje pravo na 3 sata edukacije iz područja tehničke regulative.

Kotizacija se ne plaća.

Mogućnost prijave imaju samo članovi Komore.

Link za predavanje aktivan je pola sata prije početka predavanja.

Prijava na webinar neće biti moguća nakon 20. prosinca 2022. kao ni po završetku održavanja webinara.

Prijave na seminare, webinare i ostale skupove HKIS možete napraviti na sljedećem linku: PRIJAVA

Upute za za prijavu na webinare