Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Aktualne vijesti 2022.

Važna obavijest-poslovna kartica s poslovnim i identifikacijskim certifikatom za sustav e-Građevinski dnevnik

 • Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN br. 131/2021) stupio je na snagu 1. siječnja 2022. U skladu sa odredbama Pravilnika, obvezna primjena istog, a time i vođenje e-Građevinskog dnevnika teče od 1. srpnja 2022. godine. Sukladno odredbama navedenog Pravilnika građevinski dnevnik se vodi kao elektronički zapis u programu e-Građevinski dnevnik. Svi obrasci u okviru te računalne aplikacije su definirani, a potpisuje se putem kvalificiranog elektroničkog potpisa (poslovna kartica s poslovnim i identifikacijskim certifikatom).

 • Ovim putem pozivamo sve članove Komore koji još nemaju karticu, nadzorne inženjere, inženjere gradilišta i/ili voditelje radova da podnesu zahtjev kako bi im se omogućio pristup navedenom sustavu. Radi visoke razine sigurnosti elektroničkih kartica za digitalno potpisivanje dokumenata potrebno je provesti odgovarajuću proceduru za izdavanje istih. Da bi vam mogli izraditi korporativnu karticu za digitalno potpisivanje dokumenata potrebno je ispuniti obrazac zahtjeva koji možete preuzeti ovdje. Ispunjavaju se samo osobni podaci i potpisuje na poziciji certificirana osoba. Rubrika o vrsti potrebnog certifikata je već je ispunjena.

 • Ispunjeni Zahtjev zajedno s kopijom osobne iskaznice, članovi Komore mogu:

 • osobno uručiti u uredu Komore s vlastoručnim potpisom podnositelja zahtjeva

 • dostaviti putem pošte na adresu Komore, u tom slučaju potrebno je potpis na zahtjevu ovjeriti kod javnog bilježnika.

 • poslati na mail adresu info@hkis.hr isključivo ako zahtjev potpišete kvalificiranim elektroničkim potpisom - osobnom iskaznicom. (potpisnim).

 

 • Važne napomene:
 • Temeljem Zahtjeva zaprimljenog elektroničkom poštom bez kvalificiranog elektroničkog  potpisa - osobnom iskaznicom, nismo u mogućnosti izdati vam karticu.
 • Članovi Komore koji već imaju komorsku karticu za pristup sustavu e-Dozvola, ne trebaju nove kartice, s važećom karticom mogu pristupiti i u sustav e-Građevinski dnevnik
 • Hrvatska komora inženjera strojarstva će omogućiti svim svojim članovima upisanim u Imenik inženjera gradilišta i/ili voditelja radova ishođenje komorskih kartica za elektroničko potpisivanje dokumenata u sustavu e-Građevinski dnevnik. Trošak korporativnih kartica za sve članove snosi Komora.
 • Komorske kartice izrađuju se za sve članove Komore koji imaju aktivni status u Komori.

 

 • Postupak izdavanja kartica:
 • Ispuniti Zahtjev (1. Podaci o osobi subjektu certificiranja)
 • Vlastoručno potpisati zahtjev (5. Potpis osobe subjekta certificiranja) te ga dostaviti u Komoru na jedan od gore navedenih načina
 • Komora Zahtjev unosi u bazu, a korisniku stiže email za aktivaciju korisničkog računa (aktivacija se vrši putem e -mail adrese i SMS-a)
 • Nakon aktivacije korisničkog računa, AKD izrađuje karticu te dostavlja u ured Komore
 • Kartica i PIN se mogu preuzeti osobno u uredu Komore ili dostaviti vrijednosnom pošiljkom (zasebna dostava kartice i PIN-a)
 • Pri preuzimanju kartice ili nakon dostave poštanskim putem, potrebno je potvrditi ispravnost podataka i potpisati Potvrdu o uručenju
 • Obrazac za potvrdu ispravnosti podataka i Potvrda o uručenju vraća se s vlastoručnim potpisom poštanskim putem na adresu Komore
 • Napominje se da u slučaju manjkavosti u propisanoj proceduri, Komora kao RA ured ima mogućnost blokiranja kartice