Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Aktualne vijesti 2023.

Privremeni prekid u opskrbi električnom energijom 17.03.2023. na adresi HKIS-a

HEP ODS DP Zagreb je radi planiranih radova na postrojenjima elektroenergetske mreže najavio planirani prekid električne energije na adresi HKIS-a 17.03.2023.
Prekid u opskrbi električnom energijom je predviđen za petak 17.03.2023 u vremenu od 08,00 do 13,00 sati.