Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Aktualne vijesti 2023.

PRIPREMNI SEMINAR ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA - Strukovno područje strojarstva (12.06. - 14.06.2023.)

Hrvatska komora inženjera strojarstva organizira pripremni seminar za polaganje stručnog ispita - strukovno područje strojarstva u terminu od 12.06. do 14.06.2023. godine.

 

Stručni ispit moraju položiti osobe koje u svojstvu odgovorne osobe obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva. Ispit se polaže prema ispitnom programu u obuhvatu i sadržaju koji ovisi o vrsti poslova koje obveznik polaganja obavlja te njegovoj struci i stručnoj spremi, odnosno razini visokog obrazovanja.

 

Osoba koja je položila stručni ispit može obavljati poslove prostornog uređenja odnosno graditeljstva u okviru vrsta poslova, strukovnog područja i stručne spreme, odnosno razine visokog obrazovanja za koju ima Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

 

 

Ispunjeni Obrazac za prijavu je potrebno dostaviti:
1. U PDF obliku, potpisan i skeniran,

2. U obliku EXCEL datoteke.

 

Molimo Vas da svoje prijave šaljete na info@hkis.hr do 07.06.2023. godine.
 
Broj mjesta je ograničen!

Sve informacije vezane za prijavu i plaćanje kotizacije nalaze se ovdje.

 

Lokacija seminara:

Chromosov neboder, Ulica grada Vukovara 271/III - Prostorije Hrvatske komore inženjera strojarstva

 

OBRAZAC za naručivanje Zbirke zakona i propisa bez pohađanja seminara možete preuzeti ovdje.

 

Svrha stručnog ispita je da osoba koja se priprema i pristupi polaganju stručnog ispita:

 

- shvati smisao zakonskog uređivanja prostornog uređenja i graditeljstva,

- zna koje odgovornosti preuzima kao odgovorna osoba,

- nauči potrebu praćenja građevno-tehničke regulative i njezinih promjena i time stekne temelj za odgovorno ispunjavanje zahtjeva javnog interesa kako je uređeno Zakonima kojima se uređuje prostorno uređenje i gradnja i drugim propisima koji su značajni za primjenu tih zakona.

 

Program seminara se sastoji od 24 sata nastave (tri dana po osam sati), gdje predavači pripremaju polaznike tumačeći im zakone i propise iz ispitnog programa na stručnom ispitu koji se polaže pri Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

 

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefone (01) 77 75 576; (01) 77 75 571 ili na e-mail: info@hkis.hr 

Tajništvo HKIS