Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Aktualne vijesti 2021.

Podsjetnik članovima Komore o obveznoj edukaciji od 01.01.2021.

Poštovani članovi Komore,

 

podsjećamo sve članove Komore kako je 01.01.2021. sukladno Pravilniku (donositelj: Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine) o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje,  NN 55/20 od  08.05.2020., započelo  prvo razdoblje praćenja stručnog usavršavanja odnosno praćenje i evidencija ispunjavanja obveze stručnog usavršavanja svih obveznika stručnog usavršavanja.

 

Obveznik stručnog usavršavanja dužan je u dvogodišnjem razdoblju ostvariti najmanje dvadeset školskih sati edukacije, od čega se deset školskih sati odnosi na poznavanje tehničke regulative, a deset na stručno područje.

 

U tijeku je donošenje Plana stručnog usavršavanja HKIS za 2021. kojim se za prvo polugodište ove godine, a iz razloga pandemije,  planiraju samo webinari u organizaciji  Komore ili suorganizaciji Komore i vanjskih organizatora stručnih skupova.

 

S obzirom na epidemiološku situaciju, 7. kongres DIS predviđen u ožujku o.g. odgođen je za rujan o.g. (predvidivo 23.-25. 09.2021.), a čije će održavanje ovisiti o stanju s pandemijom. U drugom polugodištu planira se i organizacija  Zborova Područnih odbora u sklopu kojih će se održati stručna predavanja.

 

Ujedno Vas upućujemo i na odredbe gore navedenog pravilnika,  kako je potvrda izdana od nositelja suglasnosti za provedbu stručnog usavršavanja, jedina valjana isprava koja potvrđuje pohađanje edukacije i ostvarenja prava na sate stručnog usavršavanja.

 

Prema podacima sa mrežne stranice ministarstva predmetnu suglasnost za sada imaju samo strukovne komore ( HKA, HKIE, HKIG i HKIS) te Građevinski fakultet u Zagrebuhttps://mgipu.gov.hr/o-ministarstvu-15/djelokrug/graditeljstvo-98/ovlastene-osobe-4408/nositelji-programa-strucnog-usavrsavanja/10777

 

Izdana potvrda organizatora skupa koji ne posjeduju suglasnost ministarstva, organizatora čiji skup nije uvršten u Program nekog od nositelja suglasnosti ili nema prethodno, posebno odobrenje ministarstva,  nije valjana u smislu priznavanja obveznih sati edukacije, o čemu se svakako na vrijeme informirajte.

 

Srdačan pozdrav,

 

Predsjednik Komore

Željko Dorić, dipl.ing.stroj.