Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Aktualne vijesti 2022.

Obavijest članovima Komore o trajanju osobnih certifikata i uporabi sustava eGrađevinski dnevnik od 01.01.2023.

S obzirom kako je Komora započela podjelu poslovnih kartica s potpisnim i identifikacijskim certifikatom u rujnu 2019. te činjenicu da iste imaju ograničeno vrijeme trajanja osobnih certifikata za fizičke osobe (3 godine od dana izdavanja certifikata), pozivamo sve članove da obrate pozornost na datum isteka osobnih certifikata putem Certilia Middleware aplikacije te na e-mail upozorenja Certilie o prestanku važenja certifikata koji će prije isteka važenja certifikata stići na vaše prijavljene e-mail adrese.

Predlažemo da najkasnije 20 dana prije isteka postojećih certifikata, sukladno Općim pravilima pružanja usluga certificiranja AKD-a, ponovno ispunite Zahtjev za izdavanje osobnih certifikata za fizičke osobe (Obrazac 1-1) te isti uz presliku osobne iskaznice dostavite na jedan od sljedećih načina kako bi i nadalje imali pristup sustavu eDozvole:  

1. osobno – vlastoručno potpisan zahtjev uz predočenje osobne iskaznice

2. elektronički – zahtjev u pdf formatu, elektronički potpisan osobnom iskaznicom ili korporativnom karticom na e-mail adresu info@hkis.hr

3. poštom – vlastoručno potpisan Zahtjev ovjeren od strane javnog bilježnika

 

Troškove izrade novih certifikata slijedom isteka postojećih snosi Komora.

Ujedno vas obavještavamo kako se izmjenom Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 68/22) primjena sustava eGrađevinski dnevnik prolongira do 31. prosinca 2022.