Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Aktualne vijesti 2021.

Novosti vezane uz izdavanje osobnih certifikata za fizičke osobe

Od dana 18.08.2021., uvedene su sljedeće promjene pri izdavanju osobnih certifikata za fizičke osobe (korporativna potpisna i ID kartica).

Nakon predaje Zahtjeva za izdavanje osobnih certifikata za fizičke osobe u Komoru, potrebno je aktivirati Certilia korisnički račun putem uputa iz email-a i SMS poruke koje će stići na email adresu i broj mobitela koje ste naveli u zahtjevu.

Izrada korporativne kartice bit će pokrenuta tek nakon uspješne aktivacije korisničkog računa.