Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Aktualne vijesti 2021.

Edukacija članova Komore na temu e-Građevinski dnevnik

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u suradnji sa strukovnim komorama planira, u prvoj polovici 2022. godine, organizirati edukaciju članova na temu e-Građevinski dnevnik. 

Edukacija se planira održati jednom mjesečno (siječanj-lipanj) po središtima Područnih odbora ( Zagreb, Osijek, Rijeka Split i Varaždin) ili on-line putem, ovisno o broju zainteresiranih kao i epidemiološkim prilikama.

Sukladno svemu prethodno navedenom, pozivamo članove HKIS da iskažu svoj interes za sudjelovanjem u predmetnoj edukaciji, a o svim potrebnim informacijama o održavanju edukacije, članovi će  biti obavješteni elektroničkim putem i putem objave na mrežnoj stranici Komore. Edukacija se planira bez naplate kotizacije.    

Mole se svi zainteresirani članovi da ispunjenom tablicom u nastavku ovog maila iskažu svoj interes te tablicu dostave na adresu: info@hkis.hr najkasnije do 8. prosinaca o.g.

Ukoliko imate saznanja o interesu vaših kolega ovlaštenih inženjera strojarstva i /ili inženjera gradilišta, molimo navesti i njihova imena.     

Napominje se kako se e-Građevinski dnevnik planira uvesti u uporabu 01. siječnja 2022., a od 01. srpnja 2022. način vođenja e-Građevinskog dnevnika postaje obvezan za sve.

Unaprijed zahvaljujemo na povratnim informacijama i vašem preliminarnom odazivu, kako bi započeli pripremne radnje za što što uspješniju provedbu edukacije.

 

Ime i prezime Područni odbor