Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

ZBOR PODRUČNOG ODBORA RIJEKA, Rijeka, 14. prosinca 2012. godine

Poštovani članovi,
 
sa zadovoljstvom Vas pozivamo na, ZBOR PODRUČNOG ODBORA RIJEKA koji će se održati u Rijeci dana 14. prosinca 2012. godine, petak, u dvorani Tehničkog
fakulteta, Vukovarska 58 s pocetkom u 16,00 sati

Prisustvovanje predavanju boduje se s 4 boda sukladno Pravilniku o stručnom ispitu i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uredenja i graditeljstva (NN 24/08, NN 141/09, NN 23/11 I NN 81/12).

Kotizacija se ne plaća!

Po završetku Zbora pozivamo Vas na prigodni domjenak!

Nadamo se Vašem odazivu na Zbor područnog odbora te Vas srdačno pozdravljamo!


U Rijeci, 15. studeni 2012. godine

Predsjednik PO Rijeka
Bruno Persic, dipl.ing.stroj.