Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

ZAKLJUČAK 6. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA HKIS

ZAKLJUČAK 6. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA HKIS

Razmatrajući članke Zahtjeva za hitno očitovanje Nadzornog odbora temeljem dopisa članova Skupštine HKIS-a, Željko Dorić, Veljko Živković i Ivan Sučić, dostavljenog članovima Nadzornog odbora elektroničkim putem dana 02. ožujka 2018., Nadzorni odbor na 6. sjednici, održanoj 8. ožujka 2018. godine u prostorijama Hrvatske komore inženjera strojarstva u Zagrebu, donosi slijedeće ocjene:

1. Ocjena zakonitosti akata HKIS nije u nadležnosti članova Nadzornog odbora.

2. Sukladno navedenom u točki 1. razmatranje Zahtjeva vršeno je temeljem navoda koji se pozivaju na primjenu važećih akata HKIS ne uzimajući u obzir pretpostavke da bi se temeljem različitih tumačenja pojedinih odredbi trebalo ili moglo nešto dogoditi.

3. Nadzorni odbor ne negira činjenicu da navodi u Zahtjevu ukazuju na nedorečenost pojedinih članaka važećih akata HKIS ali se vodi time da su oni još uvijek važeći do donesenih izmjena ili dopuna od strane Skupštine HKIS.

4. Obzirom na navedeno u točkama 1. - 3. Nadzorni odbor nije u mogućnosti donositi odluke o nezakonitom donošenju Odluke, navedenim u točkama 1. do 3. Zahtjeva, jer za isto nije nadležan. U postupanju po pitanju ostvarivanja prava i izvršavanja obveza članova Komore predlagatelje Zahtjeva upućuje se na postupanju sukladno odredbama članaka 28. do 33. Poslovnika o radu Skupštine HKIS čiji su članovi.

5. Razmatranje Prijedloga amandmana, upućenih na adresu predsjednika HKIS, prihvaćeno je samo kao informacija i pojašnjenje podataka navedenih u Zahtjevu.

6. Obzirom na uvid u prijedlog amandmana i činjenicu da uvijek postoji prostor za razmatranje neusklađenosti ili nedorečenosti pojedinih članaka u važećim aktima HKIS, predlaže se Podnositeljima zahtjeva da u suradnji sa Tijelima komore razmotre potrebu pokretanja izmjene i dopune važećih akata HKIS.

Prijedlog Zaključka jednoglasno je prihvaćen od strane članova Nadzornog odbora.