Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Usavršavanje osoba koje obavljaju poslove zaštite metalnih konstrukcija od korozije premazima, u Zagrebu 17- 20. rujan 2012. godine

Obavještavamo vas da će Hrvatsko društvo za zaštitu materijala organizirati izobrazbu za usavršavanje osoba koje obavljaju poslove zaštite metalnih konstrukcija od korozije premazima u Zagrebu, od 17-20. rujna 2012. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 1.

Prisustvovanje nusavršavanju boduje se s 28 bodova sukladno Pravilniku o stručnom ispitu i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uredenja i graditeljstva (NN 24/08 i 141/09).

Sve informacije o seminaru možete dobiti na tel. 01/6168-343, fax: 01/6168-343, mail dubravka.ulaga@fsb.hr ili na stranici http://www.hdzama.hr/