Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Uporaba topografskih karata u mjerili 1:25000 u službene svrhe

    Krajem 2010. godine završen je projekt izradbe hrvatske topografske karte u mjerili 1:25.000. Odlukom ravnatelja Državne geodetske uprave cjelokupna karta, odnosno svi listovi topografske karte u mjerilu 1:25.000, ukupno 594, proglašeni su službenim. Sukladno članku 12. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07) u Republici Hrvatskoj se za službenu uporabu koristi isključivo nova karta u mjerilu1:25.000 izrađena od strane Državne geodetske uporabe.
Odlukama o stavljanju u službenu uporabu pojedinih listova, temeljem članka 47. Zakona o sustavu državne uprave (NN 75/93) i članka 43. Pravilnika o topografskoj izmjeri i izradbi državne karte (NN 109/08), sukladno zadacima u okviru kojih su karte izrađivane, također su van službene uporabe stavljena sva prethodna izdanja topografske karte u mjerilu 1:25.000.

Kompletan dopis Državne geodetske uprave

Uporaba topografskih karta - dopis Državne geodetske uprava