Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

UPUTE ZA OPSEG I SADRŽAJ DOKUMENTACIJE ZA OPREMU POD TLAKOM U GLAVNOM I IZVEDBENOM STROJARSKOM PROJEKTU

Na 18. Sjednici Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva nakon provedene javne rasprave usvojena suTehničkih pravila HKIS TP001R Upute za opseg i sadržaj dokumentacije za opremu pod tlakom u glavnom i izvedbenom strojarskom projektu
Tekst Uputa
Upute za opseg i sadržaj dokumentacije za opremu pod tlakom u glavnom i izvedbenom strojarskom projektu su rezultata aktivnosti radne skupine Sekcije za opremu pod tlakom HKIS.
Upute su ustanovljene na pozitivnom iskustvu rada ovlaštenih inženjera strojarstva na projektiranju i nadzoru gradnje TLAČNE OPREME u Republici Hrvatskoj, imaju za cilj :
-odrediti sadržaj, opseg i nivo razrade strojarskih glavnih i izvedbenih projekata koji sadrže tlačnu opremu, kako bi se izradili u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09), te kako bi projektant glavnog strojarskog projekta definirao sve bitne podatke za odabir ili proizvodnju tlačne opreme u skladu s Pravilnikom o tlačnoj opremi (NN 58/10)
-razgraničiti odgovornosti u procesu izgradnje građevine između investitora, projektanta i proizvođača tlačne opreme tijekom :
      projektiranja,
      odabira i nabave,
      konstruiranja i proizvodnje ili montaže (sklapanja),
      stavljanja u uporabu
tlačne opreme, kao sastavnog dijela građevine.