Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Tečaj "Gospodarenje plastičnim i gumenim otpadom" u Slavonskom Brodu, 01. lipnja 2012. godine

Tečaj "Gospodarenje plastičnim i gumenim otpadom" održat će se u petak, 01. lipnja 2012. godine na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu, s početkom u 08,30 sati. Predvidivo trajanje do 17,00 sati.

Cijena kotizacije za članove Komore 480,00 kuna + PDV
Cijena kotizacije ostali 640,00 kuna + PDV

Prisustvovanjem seminaru ostvaruje se pravo na 8 bodova.

Voditelj skupa: prof. dr.sc.Tomislav Šarić, dipl.ing.stroj., tel: 035/493-444, e-mail: tsaric@sfsb.hr 

Prijave i uplate slati na e-mail sanja.vulas@hkis.hr ili na fax: 01/7775-574.

Upute za prijave i plaćanje kotizacije nalaze se u rubrici Stručno usavršavanje.
Žiro račun Komore za uplate kotizacija: 2360000-1500188670.