Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Tečaj "ENERGETSKA POSTROJENJA-POSUDE POD TLAKOM" 14.veljače 2014. godine u Slavonskom Brodu

Tečaj ENERGETSKA POSTROJENJA-POSUDE POD TLAKOM održat će se u petak, 14.veljače 2014. godine na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu, s početkom u 08,30 sati. Predvidivo trajanje do 16:30 sati.

Sudionici skupa usvajaju nova znanja iz područja oblikovanja i statitčkog proračuna vodocijevnog parnog kotla. U izlaganju će se predložiti integralni postupak statističkog proračuna na realnom primjeru vodocijevnog parnog kotla. Predloženi pristup do sada je evaluiran kroz više projekata vodocijevnih kotlova instaliranih u spalionicama otpada širom Zapadne Europe.

U skladu s Programom strucnog usavršavanja Hrvatske komore inženjera strojarstva, sudjelovanje u radu tecaja boduje se s 8 bodova.

Cijena kotizacije za članove Komore 480,00 kuna + PDV
Cijena kotizacije ostali 640,00 kuna + PDV

Voditelj skupa: prof. dr.sc.Tomislav Šarić, dipl.ing.stroj., tel: 035/448-264, fax 035/448-264, e-mail:tsaric@sfsb.hr.

Prijave i uplate slati na e-mail sanja.vulas@hkis.hr ili na fax: 01/7775-574.

Upute za prijave i plaćanje kotizacije nalaze se u rubrici Stručno usavršavanje.

Žiro račun Komore za uplate kotizacija: HR3923600001500188670.