Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

TRINAESTO STRUČNO PUTOVANJE PODRUČNOG ODBORA OSIJEK

KONAČNA OBAVIJEST-PRIJAVA PUTOVANJA

Područni odbor Osijek poziva Vas na trinaesto stručno putovanje, TE Šoštanj Slovenija-Graz, Klagenfurt, Bled u terminu 16. do 18. lipnja 2017. godine.

Polazak na trodnevno putovanje u TE Šoštanj-Slovenija-Graz, Klagenfurt, Bled je iz Osijeka u petak, 16. lipnja u 5:00 sati. Zajednički ručak u organizacji domaćina nakon obilaska TE Šoštanj. Nastavak putovanja prema Grazu, smještaj u hotel, zajednička večera. Za subotu je planiran obilazak kulturnih znamenitosti Graza i nastavak putovanja prema Klagenfurtu, obilazak vinarije i zajednička večera. Predviđeni povratak je u nedjelju 18. lipnja, uz razgled Bleda gdje je organiziran i ručak.

Prijavu je potrebno izvršiti direktno u putničkoj agenciji PANTURIST na sanela.tatarin@panturist.hr, na način da ispunite prijavnicu u prilogu.

Prijava se smatra važećom po uplati akontacije u iznosu od 500,00 kn na račun putničke agencije. U slučaju odustanka akontacija se ne vraća.

Vijeće PO Osijek HKIS-a
Ivan Bošnjak, dipl.ing.stroj.