Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Sustav eDozvola - Prezentacije MGIPU - Korištenje informacijskog sustava eDozvola - PREDAJA ZAHTJEVA, Uputa za digitalno potpisivanje, Aktivacija e-iskaznice te Osnovna uputa za unos GML-a u sustavu eDozvole

Poštovani članovi Komore,

S obzirom na brojne upite, prikazujemo prezentaciju kroz koju možete pratiti predaju zahtjeva putem javnog web-a sustava eDozvola.

Uputa: Predaja zahtjeva - eDozvola


Digitalno potpisivanje projekta

Također dajemo i uputu kako digitalno potpisati projekt u pdf formatu lokalno, na svom računalu, pomoću elektroničke osobne iskaznice (eOI) ili korporativne e-iskaznice. Pojedina mapa projekta može se sastojati i od više datoteka, a u tom slučaju svaka od njih treba biti digitalno potpisana.

Uputa: Digitalno potpisivanje projekta


AKTIVACIJA korporativne e-iskaznice (kartice)

Nakon primitka korporativne e-iskaznice, istu treba aktivirati. Uz karticu (ako je osobno uručenje) ili nekoliko dana kasnije (ako je kartica dostavljena), dobije se sigurnosna omotnica koja sadrži inicijalnu lozinku za aktivaciju korisničkog računa. Potrebno je imati čitač kartica (integriran u računalo ili vanjski USB čitač kartica). Čitač kartica je uređaj koji omogućuje komunikaciju s elektroničkim dijelom kartice.

Upute za aktivaciju te sve informacije vezano za korištenje nalaze se ovdje.


Unos GML-a u sustavnu eDozvole

U nastavku je i uputa o unosu GML-a u sustavnu eDozvole .

Uputa: Unos GML-a u sustavu eDozvole
Upute su izrađene od strane Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Poveznica na sustav eDozvola