Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Stručni seminar "DANI GOSPODARENJA VODAMA 2012", Zagreb 23. i 24.svibnja 2012. godine

Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Hrvatskim vodama organizira stručni skup pod nazivom "DANI GOSPODARENJA VODAMA". Stručni skup odnosi se na područje vodnogospodarske hidrotehnike i pokriva otvorene vodotoke i more, velike hidrotehničke sustave i građevine, hidrometriju, te aspekte zaštite okoliša. Program skupa sustavno obuhvaća novija svjetska i domaća znanja, kao i iskustva iz teorije i prakse. U sklopu izlaganja prikazati će se: niz važećih propisa iz područja rizika od poplave; primjena načela „Living with floods“ pri izradi strateških dokumenata prostornog uređenja; pregled potrebne dokumentacije za ishođenje lokacijske i građevinske dozvole i ostalih dozvola koje uređuje područje energetike; potreba razvoja hidromorfoloških referentnih uvjeta i sustava klasifikacije za pojedine ekotipove vodotoka; mehanizmi rušenja nasutih brana te jednadžbe kojima se opisuje progresivna erozija; rezultati dugogodišnjeg iskustva u dizajniranju GIS sustava s naglaskom na sustave s elementima površinskih i podzemnih voda; pravni i stručni okvir primjene numeričkih modela u hrvatskoj građevnoj regulativi i općenito inženjerskoj praksi; te rezultati istraživanja valnih deformacija i refleksijskih karakteristika unutrašnje obalne linije luke.


Detaljne informacije o seminaru http://dgv.grad.unizg.hr/

ONLINE prijava