Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Stručne prezentacije tvrtki HERZARMATUREN Predstavništvo u RH, LIPOVICA d.o.o. te WILO Hrvatska d.o.o. za članove HKIS


U želji za produbljenjem suradnje s projektantima i projektnim kućama, tvrtke HERZ ARMATUREN Predstavništvo u RH, LIPOVICA d.o.o. te WILO Hrvatska d.o.o. pozivaju članove Hrvatske komore inženjera strojarstva, projektante i nadzorne inženjere na stručnu prezentaciju i predstavljanje novosti iz njihovih proizvodnih programa.

Teme:

• Automatska kotlovska postrojenja na biomasu

-Osobine drvne biomase kao energenta, prednosti korištenja biomase u energetske svrhe i mogućnosti korištenja u automatskim kotlovskim postrojenjima na biomasu.
-Struktura automatskih kotlovskih postrojenja na biomasu, primjena tehničkih mjera za rad postrojenja na siguran način i bitne odlike suvremenih automatskih kotlovskih postrojenja na biomasu.
-Položaj automatskog kotlovskog postrojenja u građevini i mogućnosti njene prilagodbe arhitekturi građevine uz osvrt na primjere izvedenih postrojenja.


• Regulacijska tehnika u postrojenjima grijanja i hlađenja

-Prikaz elemenata statičkog I dinamičkog balansiranja sustava grijanja I hlađenja. Načini rada.
-Računalni programi i način odabira balansirajućih ventila I regulatora volumena protoka.


• Lipovica – radijatori visoke energetske učinkovitosti

-Prikaz proizvodnog programa lipovica radijatora i nove mogućnosti spajanja radijatora na sustave grijanja
-Mogućnosti priključka radijatora Lipovica na niskotemperaturni sustav grijanja čime se smanjuje potrošnja energije i smanjenja emisija štetnih tvari u okoliš.
-Uporaba Lipovica radijatora radi povećavanja toplinske udobnosti , odnosno ujednačene razdiobe temperature prostora


• ErP direktiva – visokoučinkovite crpke

ErP direktiva – direktiva o zatjevima za eko dizajnom proizvoda mijenja tržište pumpi s mokrim I suhim rotorom.

16.06.2011. započela je nova era u EU vezano uz Uredbu o energetskoj učinkovitosti elektromotorta. U većini područja primjene a time I kod većeg dijela pumpi sa suhim rotorom koji proizvođači stavljaju u promet moraju biti opremljeni elektromotorima klase energetske efikasnosti najmanje IE 2.
To je dobra vijest za zaštitu globalne klime ali mogu se radovati I korisnici I vlasnici pumpi prije svega u zgradarstvu I industrijskim primjenama. Zahvaljujući svojoj niskoj potrošnji ova nova tehnologija pumpi brine se sada serisjki ne samo za niže emisije CO2 nego I za znatne veće smanjenje troškova eksploatacije. Međutim tu su I dodatni potencijali koji će se dugoročno vidjeti.
Od 1.01.2013. na snazi je također I direktiva koja se odnosi na mokrookretne pumpe koje također podliježu novim propisima minimalno dozvoljene efikasnosti EEI veći od 0,27. Mokrookretne pumpe također pretstavljaju značajan udio u ukupnoj potrošnji električne energije za pogon crpnih agregata iako su pojedinačno mali potrošaći međuti iznimno je velik broj instaliranij+h jedinica.

Prilikom seminara biti će prezentirana direktiva te u svijetlu iste pripremljeni proizvodni program WILO cirkulacijskih pumpi koje već danas zadovoljavaju stroge postavljene kriterije (mokrookretne I suhookretne pumpe).


Prezentacije će biti održane u sljedećim terminima i lokacijama:

04.10. 2012. u 13,00 Osijek- hotel Osijek
16.10.2012. u 13,00 Rijeka- hotel Bonavia
17.10.2012. u 13,00 Pula- hotel Histria
23.10.2012. u 13,00 Varaždin- hotel Lagus
25.10.2012. u 13,00 Split- hotel Park
30.10.2012. u 13,00 Zagreb- hotel International