Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Skupština Hrvatske komore inženjera strojarstva donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove tijela Hrvatske komore inženjera strojarstva

Na temelju članka 4 Pravilnika o izborima Hrvatske komore inženjera strojarstva od 19. svibnja 2016, Izmjena Pravilnika o izborima Hrvatske komore inženjera strojarstva od 15.09.2017., članka 17 stavak 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15) i članka 25 stavak 1. podstavak 13 Statuta Hrvatske komore inženjera strojarstva (NN 137/15) Skupština Hrvatske komore inženjera strojarstva, na sjednici održanoj 15. rujna 2017. donijela je Odluku o raspisivanju izbora za tijela Hrvatske komore inženjera strojarstva.

Raspisuju se izbori za članove Skupštine Komore, Nadzornog odbora Komore, Upravnog odbora Komore i predsjednika Hrvatske komore inženjera strojarstva.
Provodi se postupak imenovanja članova Stegovnog suda, Višeg stegovnog suda, stegovnog tužitelja i dva zamjenika stegovnog tužitelja i postupak utvrđivanja Liste izmiritelja Centra za mirenje Hrvatske komore inženjera strojarstva.
Izbori za tijela Hrvatske komore inženjera strojarstva započinju 15. rujna 2017. godine i traju do 15. prosinca 2017. godine.
Izborna povjerenstva dostavit će svim članovima Komore elektroničkim putem upute za provedbu izbora za tijela Hrvatske komore inženjera strojarstva.