Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Sjednica Stručnog savjeta za obnovu

Dopredsjednik HKIS, Darko Slivar sudjelovao je 27. listopada o.g. na drugoj sjednica Stručnog savjeta za obnovu. Na sjednici je provedena rasprava o Prijedlogu Prvog Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom i Prijedlogu Pravilnika o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove.

Na sjednici su  iznesene primjedbe HKIS na Program mjera i Pravilnik. Komora je primjedbe na predmetne akte uputila resornom Ministarstvu pisanim putem.