Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Seminar "Zaštita od požara" u organizaciji PO Zagreb i Hrvatske udruge za zaštitu od požara- 14.06.2011.

Obavještavaju se svi zainteresirani polaznici da ce se seminar "Zaštita od požara" održati u utorak, 14.06.2011. u poslovnoj zgradi Chromosa, dvorana Zagreb, s početkom u 08,30 sati. Predvidljivo trajanje do 16,00 sati.

Svrha seminara je upoznati sudionike s regulativom iz područja evakuacije invalidnih osoba i normama vezanim za dizala. Biti će prikazani primjeri iz prakse oddimljavanja, zaštite od požara u trgovačkom centru, u energetskim postrojenjima kao i projektiranje prostorija u Ex- izvedbi.

Cijena kotizacije za clanove Komore i članove HUZOP 420, 00 kuna + 23%PDV
Cijena kotizacije ostali 560, 00 kuna +23% PDV

Prisustvovanjem seminaru ostvaruje se pravo na 7 bodova od toga 2 iz tehničke regulative. 

Prijave i uplate slati na fax: 01/7775-574 Upute za prijave i plaćanje kotizacije nalaze se u rubrici Stručno usavršavanje.

Žiro račun Komore za uplate kotizacija: 2360000-1500188670