Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Seminar "Problemi cjevovodnih sustava i njihovo riješavanje - Troubleshooting Piping" u novom terminu od 28.09.(srijeda) do 30.09.2011. (petak).

U organizaciji Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije iz Zagreba održat će se seminar pod nazivom Problemi cjevovodnih sustava i njihovo riješavanje - Troubleshooting Piping u novom terminu od 28.09.(srijeda) do 30.09.2011. (petak).

Svi detalji vezani uz navedeni seminar mogu se vidjeti ovdje
 
Prijava za seminar (odabirom željenog seminara).

Stari termin održavanja: 07.09. do 09.09.2011.
Novi termin održavanja: 28.09.do 30.09.2011.
Mjesto održavanja: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu


NAPOMENA:
Seminar je uvršten u plan stručnog usavršavanja HKIS-a te ovlašteni inženjeri strojarstva prisustvovanjem na seminaru dobivaju 24 boda!